Ing. arch. Marek_Jedlinský

Studentské městečko Dejvice

Studentské městečko Dejvice
diplom

DIPLOMNÍ PROJEKT

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
oponent: Ing. arch. David Mareš

rok: 2012-2013

 
Areál Kasáren Generála Píky: rozlehlé území na okraji Dejvic, které však nikdy nepatřilo do městské struktury, vždy bylo uzavřeným vojenským areálem. Armáda ČR plánuje tento areál  v dohledné době opustit a celé území uvolnit. Tím vznikne plocha o velikosti 8,5 hektaru pro nový rozvoj. Vzhledem k nedalekému kampusu vysokých škol se nabízí využít území pro nové studentské městečko s ubytovacími kapacitami, službami, občanskou vybaveností a dalšími funkcemi.

Hlavní částí diplomové práce je poté návrh objektu studentského centra v srdci areálu s menzou, kavárnou, studovnami, posluchárnou a dalšími funkcemi podporující studium. Tato budova by měla sloužit jako základní místo setkávání - meeting point. Měla by vytvářet prostředí pro studenty, kde budou vzájemně spolupracovat, inspirovat se, dostanou se zde k technice, multimédiím a možnosti pomoci při tvorbě rešerší a průzkumů, budou se zde moci účastnit zájmových přednášek a kurzů, rozvíjet své projekty, studovat a pracovat jak individuálně, tak ve skupinách. Mělo by to být místo jak tichého studia, tak tepající a živelné výměny názorů, zkušeností a informací.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Kompletní portfolio diplomové práce si můžete stáhnout v PDF.
Tisk