EN
Marek_Jedlinský
Ing. arch.

JLV Office Port

JLV Office Port
QA_logo
QA _ JLV Office Port

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V DRÁŽNÍM AREÁLU

Lokalita: Praha 4 - Michle

Rok: 2018-2019

Rozsah: studie, DUR

 
Samostatná práce pod dohledem hlavního architekta na urbanistické koncepci rozvoje areálu, studii stavby, a následné dokumentaci pro územní řízení, koordinace profesí, spolupráce s inženýringem na projednávání dokumentace. 

Řešené území je součástí areálu Odstavného Nádraží Jih v Michli. Areál je komplexem zařízení pro zajištění provozního servisu vlakových souprav osobní železniční dopravy, a to jak příměstské, tak i dálkové. Vzhledem k vysokému potenciálu dalšího rozvoje areálu byla nejprve zpracována urbanistická koncepce, aby umístění stavbu neznemožňovalo další rozvoj lokality.

Architektonické řešení se odkazuje na funkci areálu, ve kterém je umisťována – vlakové odstavné nádraží. Posun hmot jednotlivých pater i členění fasády se inspiruje v nedalekých kolejištích. Rastr lamel fasádního pláště zároveň zajišťuje vhodné stínění.

11 997 m2 _ celková hrubá podlažní plocha
  5 518 m2 _ započitatelné HPP
  4 319 m2 _ čistá pronajímatelná plocha kanceláří
345_1_schemata
345_1_situace
345_1_vizu1
345_1_vizu2
345_2_01-vizu
345_2_02-vizu
345_2_03-vizu
345_2_04-situace
345_2_05-zapad
345_2_06-vychod
Nové uplatnění nalezeno
Nové uplatnění nalezenoOd listopadu 2019 jsem posílil tým nově vzniklé pražské pobočky ateliéru Pelčák a partner architekti.
Hledání nového uplatnění
Hledání nového uplatněníPo více než pěti letech je čas na změnu - od listopadu 2019 jsem volný pro nové výzvy a uplatnění...
© 2010  |  Marek Jedlinský
všechna práva vyhrazena    |    mapa stránek